, , , , ,

Καπάκι θόλος για χάρτινο


Πώμα κατάλληλο για ποτήρια χάρτινα . Είναι συσκευασμένα σε πακέτα των 100 τεμαχίων.

2.50