, , , , , ,

Ταινίες συσκευασίας “Προσοχή εύθραυστον” – “Fragile”


Σύγκριση

Τυπωμένη αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας ΕΥΘΡΑΥΣΤΟN και FRAGILE, για την συσκευασία εύθραυστων αντικειμένων.

1.401.60

Εκκαθάριση
Brand

Anker, Άλλο

Διάσταση

38mm x 60m, 48mm x 60m

Προτυπωμένη

Fragile, Προσοχή Εύθραυστoν