, , , , ,

Ταινία σημάνσεως


Ταινία σήμανσης, κατάλληλη για οριοθέτηση χώρων, κ.ά. Διατίθεται σε ένα ζευγάρια χρωμάτων: λευκή – κόκκινη .

2.203.40

Εκκαθάριση
Διάσταση

70mm X 100m, 70mm X 200m