, , , , ,

Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγου


Αυτοκόλλητη ταινία μονώσεως για ηλεκτρολόγους & ψυκτικούς, με διηλεκτρική αντοχή. Κατάλληλη για μόνωση καλωδιώσεων, σωλήνων και καλωδίων σε κλιματιστικές εγκαταστάσεις (air condition).

0.902.70

Εκκαθάριση
Διάσταση

19 mm x 20yrd, 50 mm x 20yrd